Verksamheten

Vår ambition är att vara totalleverantör när det gäller marknadsinformation inom vård och omsorg. Detta är vår ledstjärna sedan starten 1995. Vi är idag Sveriges ledande mötesplats för vårdköpare och vårdgivare. Under våra år i branschen har vi byggt upp ett heltäckande kontaktnät inom samtliga kommuner, landsting och kriminalvård. Idag är merparten av alla behandlingshem och boenden anslutna till vårt informationssystem.

Informationstjänster och mötesplats

Vi har utvecklat Placeringsservice, ett unikt informationssystem för att matcha vårdköpares placeringsbehov med lämpliga vårdgivare; Vanligast är att man vill hitta hvb-hem, familjehem eller LSS-verksamhetet med ledig plats. Placeringsservice hjälper med andra ord kommunernas socialtjänst och kriminalvården att söka och hitta lämpliga behandlingshem och boenden för sina klienter.
Se demo »

Vårdköpare: Förutom Placeringsservice erbjuder vi kostnadsfria seminarier. De arrangeras åtta gånger per år och hålls på olika håll i landet. Där får handläggare möta varandra och våra utställare och framförallt ta del av intressanta föreläsare. Vi har även en populär branschtidning som heter Omtanke. Tidningen publiceras åtta (8) gånger per år och har en tryckt upplaga på 16 900 ex. (TS-kontrollerad upplaga 2017)

Vårdgivare: Vi har informationstjänster som ger behandlingshem och boenden möjligheter att effektivt marknadsföra sig och nå ut med sitt budskap till vårdköparna, rätt information till rätt person vid rätt tillfälle; Ett kostnadseffektivt och intelligent sätt att få placeringar. 

Organisationen

Vi är för närvarande 20 personer som arbetar på SSIL. Arbetsplatsen är belägen i Ljusdal som du hittar i det vackra Hälsingland.

SSIL - För vård och omsorg ingår i Marknadsdata Information i Ljusdal AB och är en del av informationskoncernen Byggfakta Group.

Nytt namn och nytt utseende

Under årens lopp har vi varit kända som SiL eller Skandinavisk Sjukvårdsinformation, men från och med 2014 heter vi SSIL -  För vård och omsorg. Vi tycker vårt nya namn tydligare speglar vår målgrupp och inriktning utan att vi tappar bort vårt ursprung.  Våra värdeord är som tidigare: omtanke, trygghet, opartisk och personlig.

Verksamhetschef
Monica Engblom
monica.engblom@ssil.se
Tel direkt: 0651-160 57
Mobil: 070-633 46 25